AKOL GROUP DEĞER VE İLKELERİ

AkolGroup Marka Değerleri;

 • AkolGroup Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.
 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
 • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
 • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
 • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.
 • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
 • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.
 • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

AKOL GROUP İLKELERİ

 • Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 • Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 • Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
 • Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTAKIMIZ

 • Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak.
 • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.
 • Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
 • Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
 • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

TEKNOLOJİ

AkolGroup, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.

             İnşaat Aşamasında;

 • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmenliğine uymak.
 • Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
 • Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak